FOCUS.STS

Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG MINH FOCUS

Số tài khoản: 19134582686111

Ngân hàng: TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) – Chi nhánh Đà Nẵng

Mã số thuế: 0401987538

Hotline: 0938.155.811