Cung cấp giải pháp, phần mềm ứng dụng – IoT trong quản lý đô thị thông minh, thành phố thông minh – smart city 

Thành phố thông minh – Thay đổi và những thách thức

Các thành phố đang thay đổi mạnh mẽ. Số lượng di dân thành thị đang tăng lên nhanh chóng, dẫn đến những thách thức lớn:

  • Ùn tắc giao thông
  • Cơ sở hạ tầng cũ, lạc hậu
  • Mối quan tâm về an toàn và bảo mật
  • Tiêu thụ năng lượng lớn
  • Ô nhiễm môi trường
  • Các vấn đề khác như sức khỏe, giáo dục,…

Quản lý thành phố thông minh – Smart city với Giải pháp IoT

Để vượt qua những thách thức này, chính quyền thành phố cần theo dõi, kiểm soát và quản lý trước hết là cơ sở hạ tầng thành phố: điện, thông tin liên lạc, nước, nước thải, giao thông, bãi đậu xe, an ninh, các tòa nhà công cộng và nhiều tài sản khác.