FOCUS SOLAR HỢP TÁC CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

FOCUS hợp tác cùng với trường CĐ Điện Lực TPHCM phát triển năng lượng tái tạo

FOCUS hợp tác cùng với Trường Cao Đẳng Điện Lực TP.HCM phát triển điện năng lượng tái tạo.

Nhu cầu điện năng cho phát triển đất nước ngày một tăng cao. Trong khi các nguồn năng lượng sơ cấp đã khai thác cạn kiệt thì phát triển nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) đang được xem là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam.

Nhận thức xu thế tất yếu, sự cần thiết của việc chuyển dịch cơ cấu năng lượng, Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã nêu định hướng: “Tập trung nguồn lực, khai thác và sử dụng tối đa tiềm năng năng lượng tái tạo trong nước bằng những công nghệ tiên tiến, phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng miền, mang lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội và môi trường.

Phát triển mạnh mẽ thị trường công nghệ NLTT. Tăng cường mạnh tiềm lực cho nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng các dạng năng lượng tái tạo mới”. Hiểu được điều đó, FOCUS SOLAR đã phối hợp cùng Trường Cao đẳng điện lực TPHCM để cùng nhau nghiên cứu và phát triển các ứng dụng và giải pháp trong ngành năng lượng tái tạo để tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng.

FOCUS tặng đèn năng lượng mặt trời cho Trường Cao Đẳng Điện Lực TP.HCM

FOCUS tặng đèn năng lượng mặt trời cho Trường Cao Đẳng Điện Lực TPHCM.

Chúng tôi tập trung nghiên cứu các lĩnh vực gồm có:

Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon
chat-active-icon