Focus cung cấp các dịch vụ sau: Thỏa thuận mua bán điện (PPA), thiết kế, cung cấp, và lắp đặt thiết bị (gói thầu chìa khóa trao tay EPC), và các dịch vụ vận hành và bảo trì (O&M).